• NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH

    KỸ NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN

  • Chúng tôi đóng góp cho tương lai thế giới

    Thông qua ngành công nghiệp nhôm

  •  

 

07
2014

Sản phẩm
Hội thảo Sản phẩm mới - Công nghệ tiên tiến ngành Xây Dựng
Long Van Group trình bày đề tài “Công nghệ xử lý bề mặt nhôm thanh định hình Hondalex”
Xem thêm

 

06
2014

Team building
Tất Niên 2016
Xem thêm

 

09
2013

Sự kiện
"Ngày hội tư vấn việc làm" tại Trường Trung Cấp Xây Dựng
Long Van Group gây ấn tượng mạnh mẽ trong “Ngày hội tư vấn việc làm”
Xem thêm