Team building

05
2014

Long Vân NTV - Du lịch biển Phú Quốc 2014
Chi tiết

08
2013

Long Van Group - Du lịch Phan Thiết
Chi tiết

10
2012

Lớp tập huấn là dịp để công nhân và người lao động nâng cao trình độ ý thức, trách nhiệm của mình trong quá trình làm việc
Chi tiết