Thành viên

Bắt đầu từ cửa hàng Long Vân với 6 sáng lập viên,
sau hơn 20 năm phát triển thành công,
đến nay Long Van đã mở rộng thành tập đoàn Long Van Group với 4 công ty và hơn 700 thành viên.

CÔNG TY TNHH LONG VÂN NTV

Kinh doanh & Phân phối

Tư vấn thiết kế

Nhận đặt khuôn

www.longvan.com.vn/ntv
Tel: (84) 28 38 660 887
Fax: (84) 28 38 651 081
Email: info@longvan.com.vn

CÔNG TY TNHH LONG VÂN

Sơn & Gia công nhôm

Xuất nhập khẩu

www.longvan.com.vn/loval
Tel: (84) 274 375 8593
Fax: (84) 274 375 9469
Email: loval@hcm.vnn.vn

ALV, LLC.

Tư vấn thiết kế

Dịch vụ sản xuất

www.longvan.com.vn/alv
Tel: +1 425 329 2583
Fax: +1 425 483 1058
Email: info@thealv.com

CÔNG TY TNHH HONDALEX METAL INDUSTRIES VN

Sản xuất với kỹ nghệ và chất lượng Nhật Bản

Nấu, đùn, ép nhôm định hình

www.longvan.com.vn/hondalex
Tel: (84) 274 376 7478
Fax: (84) 274 376 7482
Email: soumu@hondalex.co.jp

CÔNG TY TNHH LONG VÂN NTV

Kinh doanh & Phân phối

Tư vấn thiết kế

Nhận đặt khuôn

http://www.longvan.com.vn/ntv
Tel: (84) 28 38 660 887
Fax: (84) 28 38 651 081
Email: info@longvan.com.vn

CÔNG TY TNHH LONG VÂN

Sơn & Gia công nhôm

Xuất nhập khẩu

http://www.longvan.com.vn/loval
Tel: (84) 274 375 8593
Fax: (84) 274 375 9469
Email: loval@hcm.vnn.vn

ALV, LLC.

Tư vấn thiết kế

Dịch vụ sản xuất

http://www.longvan.com.vn/alv
Tel: +1 425 329 2583
Fax: +1 425 483 1058
Email: info@thealv.com

CÔNG TY TNHH HONDALEX METAL INDUSTRIES VN

Sản xuất với kỹ nghệ và chất lượng Nhật Bản

Nấu, đùn, ép nhôm định hình

http://www.longvan.com.vn/hondalex
Tel: (84) 274 376 7478
Fax: (84) 274 376 7482
Email: soumu@hondalex.co.jp